Gondozási tanácsok

Nagyon fontos, hogy a gyermeknek legyen napirendje. A napirend folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét. A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a jó szokások kialakulását. Az ismétlődés, tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez a napi események sorában, növeli a gyermek biztonságérzetét. A fokozatosság elvének megvalósítása különösen fontos a bölcsődei beszoktatás, illetve az óvodába történő beillesztés során. Az egészséges életmód és az egészséges életmódra nevelés a kisgyermekek életében is fontos. A levegőn tartózkodás, levegőztetés feltételei adottak legyenek. Az érzelmi fejlődés szempontjából igen fontos szerepe van a gondozás közbeni testi kontaktusnak. Ezért igen nagy hangsúlyt kell helyezni arra, hogy a gondozás közben az "érintő kéz" mozdulata tapintatos és együtt érző legyen. Fontos az egyéni szükségletek figyelembevétele és kielégítése, az éntudat egészséges fejlődésének elősegítése.